Vielse & velsignelse

Vielse i Sankt Markus Kirke foregår som udgangspunkt lørdage fra klokken 12.00 og frem.

Kontakt kirkekontoret for at aftale dato og klokkeslet. Kordegnen sender herefter en bekræftelse på mail.

Vær opmærksom på følgende:

Prøvelsesattest: På Rådhusets vielseskontor skal I rekvirere en prøvelsesattest. For at få udstedt prøvelsesattesten skal I først aflevere en ægteskabserklæring på vielseskontoret. Denne kan I finde på borger.dk. Den originale prøvelsesattest skal I aflevere på kirkekontoret - senest 14 dage før vielsen. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel i forhold til vielsesdatoen.

To vidner: I skal oplyse navn og adresse på to personer, som er til stede i kirken under vielsen. Vidnerne skal være myndige, og over 18 år gamle. Kirkekontoret skal også have disse oplysninger senest 14 dage før vielsen.

Evt. navneændring: Læs nærmere på borger.dk eller Ankestyrelsens hjemmeside for digital navneændring på bryllupsdagen. Det er gratis at ændre mellem- og efternavn i forbindelse med vielse indtil tre måneder efter vielsen. Der gælder de samme regler som ved "almindelig" navneændring - og der skal være navnesammenfald, hvilket vil sige, at de samme navne skal optræde hos begge parter.

                                   *********************************************

Kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab ...følger de samme retningslinjer vedrørende tidspunkt, som vielse i kirken.

Da ægteskabet er indgået, skal der ikke afleveres prøvelsesattest og oplyses vidner. Det er heller ikke muligt, at få gratis navneændring i forbindelse med velsignelsen.