Navngivning

Ifølge navneloven, skal dit barn skal have navn inden det bliver seks måneder. Navngivningen anmeldes af den, eller de, som har forældremyndighed over barnet.

Navngivningen indtastes på borger. dk. Har I fælles forældremyndighed skal I begge signere anmeldelsen med NemID.
Herefter sendes anmeldelsen automatisk videre til kirkekontoret i moderens bopælssogn, som registrerer navnet. Forældrene modtager en bekræftelse på navnet i e-boks. Vær opmærksom på, at der er en ekspeditionstid på 5-6 dage. Hvis du f.eks. indtaster din anmeldelse fredag eftermiddag, bliver den først set på kirkekontoret mandag morgen.

Attester udstedes ikke automatisk. Har du brug for en personattest (tidligere fødsels- og navneattest) kan du henvende dig til kirkekontoret. Attesten kan bestilles på borger.dk eller du kan få den udleveret på kirkekontoret ved personligt fremmøde - medbring legitimation.

Valg af navnVær opmærksom på, navnene skal være godkendte i forhold til navneloven. Det betyder bl.a. at fornavne skal stå på Ankestyrelsens liste over godkendte navne. Mellemnavne og efternavne kan være beskyttede  - det vil sige, at de bæres af under 2.000 personer i Danmark, og derfor ikke frit kan antages af andre. Alle navne der bæres af mere end 2.000 personer kan tages af enhver.

Man kan have flere fornavne og mellemnavne, men ifølge navneloven kun et efternavn.

For yderligere oplysning om navne kontakt kirkekontoret eller Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk/familie