Navneændring

Hvis man har fast bopæl i Danmark, kan man søge om at få ændret sit navn i Danmark. Det er kirkekontorerne der sagsbehandler og registrerer navneændring - uanset om man er medlem af Folkekirken eller ej. 

Sådan søger du om navneændring:

Ansøgning skal indtastes ved digital selvbetjening på borger.dk. Herefter sendes ansøgningen automatisk videre til kirkekontoret i dit bopælssogn. Hvis din ansøgning om navneændring imødekommes i henhold til navneloven, modtager du en bekræftelse herpå i din digitale postkasse. Hvis du er døbt, modtager du en ny fødsels- og dåbsattest med det nye navn - den bliver sendt med posten.

Der er gebyr på navneændring - pr. 1. januar 2019 er gebyret kr. 500,- Beløbet betales via borger.dk. Sagbehandlingen af navneændringen påbegyndes først, efter gebyret er indbetalt. Gebyret dækker selve sagsbehandlingen, og skal betales uanset om navneændringen imødekommes eller ej. Hvis særlige forhold gør, at man ikke kan anvende digital selvbetjening, bestemmer kirkekontoret hvordan ansøgningen skal indgives.

Ændring af dit barns navn: 

 • Har I fælles forældremyndighed over barnet, skal I begge samtykke til navneændringen.
 • Hvis der ikke er fælles forældremyndighed: bærer barnet samme mellem- eller efternavn, som den forælder, der IKKE har del i forældremyndigheden - skal denne forælder afgive en erklæring, inden der træffes en afgørelse om ændring af barnets navn.
 • Et barn over 12 år skal samtykke til navneændringen.

Ændring til din ægtefælles eller samlevers navn:

 • Ægtefæller kan tage hinandens mellem- og efternavne, hvis ægtefællen samtykker til det. Begge parter skal signere for hinandens navne med nem-id.
 • Hvis I ikke er gift, kan I også tage hinandens mellem- og efternavne efter samtykke fra hinanden. Det kræver, at I har boet sammen i mindst to år, eller I har fælles børn under 18 år, der har, eller skal have navnet. Når I indsender ansøgningen om navneændring, skal I samtidig udfylde en samlivserklæring.

Navneændring på bryllupsdagen:

 • Denne navneændring er gratis indtil tre måneder efter vielsen. Vær opmærksom på, at blanketten hedder "Navneændring på bryllupsdagen" - den giver adgang for signering af begge parter, og er kodet til at være gebyrfri. Blanketten "Navneændring" kræver gebyr for at blive videresendt på korrekt vis.
 • Du skal søge senest 15 dage inden vielsen.
 • Kirkekontoret tager stilling til, om navneændringerne kan imødekommes i henhold til navneloven, og giver besked til vielsesmyndigheden (kirke eller rådhus).
 • Du får kun direkte besked, hvis du får afslag. Ellers kan du gå ud fra, at ansøgningen er imødekommet. Hvis navneændringen kan tillades, udfærdiger vielsesmyndigheden vielsesattesten med de nye navne. Navneændringerne træder i kraft på vielsesdagen, men registreres først af kirkekontoret i bopælssognet, når den pågældende vielsesmyndighed (kirke eller rådhus) har indtastet vielsen.

Navneændring - hvis du bor, eller opholder dig i udlandet

 • Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, skal du søge navneændring i det sogn i Danmark, hvor du sidst har boet. Er du født i Sønderjylland, skal du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret. Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på borger.dk
 • Har du fast bopæl og varig tilknytning til det land, du bor i (domicil) skal du søge navneændring dér, også selvom du er dansk statsborger. Hvis myndighederne afviser at foretage navneændring pga. dit danske statsborgerskab, skal du søge i det sogn i Danmark, hvor du sidst har boet - og vedlægge en erklæring fra myndighederne i det land du bor i. Erklæringen skal indeholde dokumentation for, at de IKKE kan foretage navneændring på dig pga. statsborgerskabet.

*******************************************************************

LÆS MERE OM NAVNEÆNDRING PÅ ANKESTYRELSENS HJEMMESIDE: ast.dk