Medlemskab af Folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken

  • Du bliver medlem af Folkekirken ved dåb. Alle børn og voksne har adgang til at blive døbt.
  • Genindtræden: Hvis du har udmeldt dig, kan du altid melde dig ind igen. Henvendelse til kordegnen på kirkekontoret.
  • Optagelse på grundlag af dåb i et evangelisk-luthersk trossamfund i Danmark: Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til kordegnen på kirkekontoret.
  • Optagelse på grundlag af anden kristen dåb uden for folkekirken: Hvis du er døbt med en kristen dåb i et trossamfund, som ikke er  evangelisk-luthersk: Optagelse ved en præst i folkekirken på baggrund af anmodning og præstens skøn.
  • Optagelse ved konfirmation: præsten skal sikre sig, at konfirmanden forud er døbt med den kristne dåb.
  • Optagelse ved indrejse: registreres af Folkeregisteret.

**************************************************

Udmeldelse af Folkekirken

Af sikkerhedsmæssige hensyn, skal udmeldelse foregå ved personlig  og skriftlig henvendelse til kirkekontoret, enten ved papirbrev eller mail. Der er ikke nogen blanket til formålet, et ganske almindeligt stykke papir kan anvendes. Udmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Cpr-nummer
  • Hvis du er født før 1960: en kopi af fødsels- & dåbsattest

Du skal ikke angive en årsag til udmeldelsen. Når kirkekontoret har registreret udmeldelsen, sender vi en ny fødsels- & dåbsattest, hvor udmeldelsen er anført. Attesten bliver sendt med almindelig brevpost.

Udmeldelse i dit navn via et firma / en foreningsserver: I den forbindelse kan vi oplyse, at Kirkeministeriet IKKE har givet særskilte godkendelser til enkelte virksomheders og foreningers særlige udmeldelsesprocedure. Udmeldelse er personlig, og kan ikke overdrages til andre.

Med din udmeldelse af Folkekirken tilkendegiver du, at du ikke ønsker at gøre brug af Folkekirken. Det vil blive respekteret, også i forbindelse med din død, hvor Folkekirken og dens præster, ikke vil kunne medvirke ved din begravelse.

Du bør derfor informere dine nærmeste om, at du ikke er medlem af Folkekirken, så de ved, hvordan de skal forholde sig. Og du bør overveje, hvad der skal ske ved din begravelse, så dine pårørende ikke bliver usikre på hvad de skal, når du har fravalgt Folkekirken.

Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret for yderligere oplysninger.