Fødsel & faderskab

Fødselsregistrering

Kirkekontoret registrerer dit barns fødsel, på bagrund af anmeldelse fra jordemoderen. I skal som forældre ikke selv anmelde fødslen. Men vær opmærksom på, at I skal anmelde faderskab, hvis I ikke er gift.

Faderskab

Hvis I er gift bliver manden automatisk registreret som far til barnet, og I får fælles forældremyndighed. Det er kirkekontoret, der registrerer barnets far.

Hvis moderen er separeret, eller har været gift med en anden mand, indenfor de sidste ti måneder - bliver manden ikke automatisk registreret som far, og Statsforvaltningen bliver orienteret.

Er din ægtefælle ikke barnets far, bliver han alligevel registreret som far, medmindre I begge retter henvendelse til Statsforvaltningen.

Hvis I ikke er gift, kan barnets far blive registreret, og I kan få fælles forældremyndighed. Udfyld en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk - senest 14 dage efter barnets fødsel. Vær opmærksom på, at I begge skal signere. Blanketten bliver herefter automatisk sendt videre til moderens bopælssogn, som registrerer faderskabet. I modtager en bekræftelse på faderskabet i jeres e-boks.

Hvis fristen på 14 dage ikke overholdes, bliver sagen overdraget til Statsforvaltningen. Kirkekontoret må ikke behandle faderskabssager, der har overskredet tidsfristen.

Faderskab før barnets fødsel

Der er mulighed for, at anmelde faderskab til Statsforvaltningen før barnets fødsel. I dette tilfælde, skal I aflevere Statsforvaltningens afgørelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn senest 14 dage efter barnets fødsel. Statsforvaltningen meddeler IKKE kirkekontoret, at faderskabet er godkendt før fødslen.

Medmoderskab

Erklæring om medmoderskab findes på borger.dk, og behandles af Statsforvaltningen. Alle spørgsmål i forbindelse med medmoderskab skal derfor rettes til Statsforvaltningen.