Dødsfald, & bisættelse/begravelse

Alle dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn så hurtigt som muligt - og senest to dage efter. Dette gælder uanset om afdøde er medlem af Folkekirken eller ej. Begravelse (jordfæstelse) eller bisættelse (ligbrænding) skal ske senest på 8. dagen efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet).

En anmodning om begravelse og bisættelse/begravelse kan indtastes digitalt af: en anmelder via borger.dk (afdødes nærmeste) eller en bedemand via et begravelsessystem.

Testamente eller optegnelser, hvori afdøde har truffet bestemmelse om sin begravelse og evt. askespredning, skal så vidt muligt medfølge anmodningen.

Om afdøde skal brændes eller begraves er op til afdøde selv, og de pårørende skal følge afdødes ønske. Hvis der ikke foreligger noget på skrift, er det op til de nærmeste pårørende at vurdere, hvad afdøde kunne have af ønsker.

Bedemanden varetager alle de praktiske opgaver omkring dødsfald og bisættelse/begravelse - og samarbejder med kirkekontoret i forbindelse med registrering af dødsfaldet, og aftaler om præst, kirke og kirkegård mv. Når man skal mødes med bedemanden, er det en fordel at medbringe relevante papirer så som: fødsels- og dåbsattest, vielsesattest og ægtefælles dåbsattest.

Nogle bedemænd er medlem af "Danske Bedemænd" og dermed underlagt foreningens etiske og faglige regler - andre bedemænd er ikke.

Begravelseshandlinger fra kirker, kapeller og kirkegårde kan ikke ske juledag, påskedag og pinsedag. Selve højtideligeheden varer mellem 30-50 minutter, alt efter salmernes længde. Til en bisættelse vælges tre salmer, og til en jordbegravelse vælges fire salmer - da den sidste synges ved graven. Hvis organisten skal spille musik, der ikke står i salmebogen, skal de pårørende selv fremskaffe noderne.