Dåb

Dit barn kan blive navngivet ved dåb i Folkekirken. Ved dåben bliver barnet medlem af Folkekirken. Sankt Markus Kirke har dåb i forbindelse med højmessen hver søn- & helligdag kl. 10.00. Desuden er der lørdagsdåb kl. 11.00 den sidste lørdag i hver måned. De eneste søn- & helligdage der ikke er dåb, er langfredag, konfirmationssøndagen (første søndag i maj) Alle Helgens dag, og Juleaften.

Højmessen varer ca. en time, og dåben finder sted efter ca. 45 minutter (efter nadveren). Der er et dåbsværelse ved kirken, hvor man er velkommen til at opholde sig efter behov.

Lørdagsdåb er en reduceret udgave af højmessen og varer ca. 15 minutter pr. dåbsbarn.

Kontakt kirkekontoret for at aftale en dato for dåben. Herefter sender kordegnen en bekræftelse, og i ugen op til dåben, skal I have en samtale med præsten. Kirkekontoret skal også have navne og adresser på 2-5 faddere. Efter dåben modtager I barnets fødsel- og dåbsattest sammen med en børnebibel. Der udstedes også fadderbreve til fadderne. 

Valg af navn: Vær opmærksom på, navnene skal være godkendte i forhold til navneloven. Det betyder bl.a. at fornavne skal stå på Ankestyrelsens liste over godkendte navne. Mellemnavne og efternavne kan være beskyttede  - det vil sige, at de bæres af under 2.000 personer i Danmark, og derfor ikke frit kan antages af andre. Alle navne der bæres af mere end 2.000 personer kan tages af enhver.

Man kan have flere fornavne og mellemnavne, men men ifølge navneloven kun et efternavn.

For yderligere oplysning om navne kontakt kirkekontoret eller Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk/familie

Voksendåb

Det er aldrig for sent at blive døbt. Blandt andet derfor er Folkekirkerne i Aarhus, gået sammen om at tilbyde DropInDåb. Du har også mulighed for, at blive døbt en hverdag efter eget valg. Kontakt kirkekontoret, hvis du som voksen ønsker at blive døbt.