Attester

En attest kan udleveres på kirkekontoret mod forevisning af legitimation - eller bestilles digitalt på borger.dk. Man kan altid få en ny attest, hvis den gamle er blevet væk. Det er gratis at få en attest.

Man er berettiget til en attest udskrevet fra den digitale kirkebog såfremt man er: 

  • Fødselsregistreret i Danmark
  • Tilført kirkebogen på baggrund af international fremmedadoption
  • Har fået foretaget en registrering, hvor et sogn/sønderjysk personregister er myndighed. F.eks. en dåb eller vielse i Folkekirken, eller en navneændring efter 1. april 2006. 

Dansk statsborgerret alene berettiger ikke til en attest.

*******************************************************************

Der findes fire attesttyper i Danmark:

1) Fødsels- og dåbsattest udstedes efter dåb i Folkekirken.

2) Personattest kan udstedes efter anmodning. Alle nyfødte børn der navngives, kan efter forældrenes ønske få udstedt en personattest (tidligere fødsels- og navneattest). Attesten udstedes ikke automatisk.

Personattesten indeholder alle de aktuelle civile registreringer, en borger måtte have i personregisteret på tidspunktet for udskriften. Den indeholder oplysninger om fødsel, forældre, navn, civilstand og dødsfald, men det er kun de oplysningstyper, der findes registreringer på, der vises på attesten.

Eksempler på personer, der kan modtage en personattest:

  • Børn og voksne, der er født og navngivet i Danmark
  • En ugift person over 18 år, der er født i udlandet og ikke tilført kirkebogen, og fået en navneændring i Danmark efter 1. april 2006
  • En afdød person, der er født, navngivet og død i Danmark

3) Vielsesattest udstedes efter vielse i Folkekirken.

4) Velsignelsesattest udstedes efter kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab.