Mandag, 1. marts 2021

Corona: aflysninger og søndagsandagter

Corona situationen og arrangementer i Sankt Markus Kirke. Læs mere - bl.a. om aflysninger og søndagsandagter... Opdateret 1. marts 2021

I forhold til COVID-19 er vi opmærksomme på udviklingen og følger de gældende retningslinjer fra regeringen. Der vil være anvisninger ved de enkelte arrangementer.  

Fra 24. jan. 2021: korte andagter uden sang, afløser gudstjenesterne søndage kl. 10.00 

Iht. de gældende corona-retningslinjer må en gudstjeneste pt. maks. vare 30 minutter - og uden sang. Derfor afholder vi en kort andagt på gudstjenestens plads. Nadver bliver under sidste salme og postludium i den store mødesal ved kirken.

Der må maks. være 30 personer i kirken, og der vil være et vejledningsark til andagten i våbenhuset. Præsten forklarer fra prædikestolen, hvordan nadver vil foregå.

 

Alle aktiviteter er aflyst til og med 5. april 2021. 

Det vil sige aktiviteter som:

  • babysalmesang og andre børneaktiviteter,
  • fysisk konfirmandundervisning, 
  • koncerter,
  • foredrag, studiekredse - herunder "Under  Tårnet" og "Højskoleformiddage"
  • fællesspisninger - herunder "Spis & spil"
  • ungeaktiviteter - herunder "Syng fra Højskolesangbogen"
  • ældreaktiviteter