Menighedsrådet ved Sankt Markus Kirke

Valgperioden 2020-2024

Menighedsrådet

 • Formand: Benedicte Baumgarten, mail: benedicte.baumgarten@gmail.com
 • Næstformand: Bodil Højgaard Nielsen, mail: bodilhjgaard@gmail.com
 • Kasserer: Hanni Bjerre-Christensen, mail: hannibc@gmail.com
 • Kontaktperson: Peter Hambro Mikkelsen, mail: phm@moesgaardmuseum.dk
 • Kirkeværge: Anders E. Kallin Jensen, mail: aekj@hotmail.dk

Menige medlemmer

 • Sigrid Brøndum, mail: si00bra@gmail.com
 • Ole Hobolth, mail: ole.hobolth@gmail.com
 • Vickie Langlo Nielsen, mail: vickie@langlo.dk
 • Birgitte Illum, mail: birgitte.illum@gmail.com
 • Ole Torger, mail: torgerole@yahoo.com
 • Kirsten Saurus Mehlsen, mail: kirstensaurus@me.com