Menighedsrådet ved Sankt Markus Kirke

Valgperioden 2016-2020

Menighedsrådet

 • Formand: Benedicte Baumgarten, mail: benedicte.baumgarten@gmail.com
 • Næstformand: Sonja Lunderskov, mail: Sonjalunderskov@mail.dk
 • Kasserer: Hanni Bjerre-Christensen, mail: hannibc@gmail.com
 • Kontaktperson: Peter Hambro Mikkelsen, mail: phm@moesgaardmuseum.dk
 • Kirkeværge: Anders E. Kallin Jensen, mail: aekj@hotmail.dk

Menige medlemmer

 • Bodil Højgaard Nielsen, mail: bodilhjgaard@gmail.com
 • Thomas Pedersen, ingen mail
 • Jette Thai Øe, mail: jettetroels@gmail.com
 • Carsten Ljungkvist, mail: carstenljungkvist@yahoo.dk
 • Ole Torger, mail: torgerole@yahoo.com
 • Benny Aros, mail: bennyaros@gmx.com