Menighedsrådet ved Sankt Markus Kirke, valgperioden 2016-2020

Formand: Benedicte Baumgarten, mail: benedicte.baumgarten@gmail.com

Næstformand: Sonja Lunderskov, mail: Sonjalunderskov@mail.dk

Kasserer: Hanni Bjerre-Christensen, mail: hannibc@gmail.com

Kontaktperson: Peter Hambro Mikkelsen, mail: phm@moesgaardmuseum.dk

Kirkeværge: Anders E. Kallin Jensen, mail: aekj@hotmail.com

Menige medlemmer:

Bodil Højgaard Nielsen, mail: bodilhjgaard@gmail.com

Thomas Pedersen, ingen mail

Jette Thai Øe, mail: jettetroels@gmail.com

Carsten Ljungkvist, mail: carstenljungkvist@yahoo.dk

Ole Torger, mail: torgerole@yahoo.com

Benny Aros, mail: bennyaros@gmx.com