Under Tårnet

UNDER TÅRNET: EFTERÅR  2019 – FORÅR 2020

 SOLSTREJF I EN VANDPYT

TORSDAG DEN 5. SEPTEMBER

Digteren og forfatteren; Søren Ulrik Thomsen: Fra ”City Slang” til ” En hårnål klemt inde bag panelet” -  og alt dét ind i mellem.

Alle Søren Ulrik Thomsens digte og essays er nu udkommet i ét bind under titlen ”Samlede Thomsen”. Denne eftermiddag vil digteren læse op fra hele forfatterskabet, lidt fra hver bog, fra debuten ”City Slang” (1981) over bøger som ” Hjemfalden” (1991) og ”Det værste og det bedste” (2002) frem til ”Rystet spejl” (2011) og den seneste bog” En hårnål klemt inde bag panelet” fra 2016. Undervejs vil han ledsage med kommentarer, og efter oplæsningen er der mulighed for spørgsmål og diskussion.

TORSDAG DEN 3. OKTOBER

Professor i Idéhistorie; Aarhus Universitet, Hans-Jørgen Schanz: Er Vesten i krise?

Sjældent siden tiden omkring første verdenskrig har undergangsvisioner og –forestillinger – i politik, journalistik, litteratur og filosofi – været i så højkonjunktur som i dag. Undergangen er blevet en forestilling som der løbes efter som en flok zombier.

Foredraget vil søge at rette op på det billede med en gennemgang af modernitetens historie fra oplysningstiden og frem til i dag. Og det vil blive vist, at der skal stor mangel på historiehukommelse til for at man kan råbe med i undergangskorets mollmelodier.

TORSDAG DEN 7. NOVEMBER

Lektor, Københavns Universitet; Erik Skyum- Nielsen: Gavflab gennem snart tre årtier: Portræt af Einar Már Gudmundsson.

Da moderne islandsk litteratur endegyldigt trådte ud af skyggerne fra Gunnar Gunnarsson og Halldór Laxness – og det skete faktisk først i 1980´erne – var et af de største nye talenter Einar Már Gudmundsson (f.1954), som fra 1981 fast er blevet oversat til dansk og har et trofast publikum her. Foredraget beretter historien om manden og hans bøger med vægten lagt på de nyeste i rækken, nemlig romanerne ” Islandske konger” og ” Hundedage” samt ” Pasfotos (dansk 2018). Til slut får tilhørerne smagsprøver på digte så sent skrevet som i år!

TORSDAG DEN 5. DECEMBER

Lektor i historie; Københavns Universitet, Jes Fabricius Møller: Grundtvigs død

Ved Grundtvigs død i 1872 udbrød der en fortolkningskamp om hans eftermæle, og lige siden har man diskuteret, hvad han egentlig mente med alt det, han skrev. Der er meget af det. Fra det allerførste læserbrev i januar 1804 offentliggjorde han i sin levetid som gennemsnit mindst en trykside om dagen. Grundtvigs betydning kan ikke overvurderes, står der om ham i opslagsværkerne. Men det er nok det, den kan. Foredraget vil give en introduktion til Grundtvigs hovedtanker og hvordan de er blevet udlagt sidenhen, herunder ikke mindst den åbenlyse misforståelser og hvorfor de er så vigtige. Mange har i Grundtvig set en repræsentant for, hvad de selv mener, og derfor brugt ham til at forstærke deres eget standpunkt, men noget af det vigtigste ved Grundtvigs forfatterskab er de dele, vi ikke forstår.

TORSDAG DEN 2. JANUAR

Christian Vuust & Hans Esbjerg: Koncert

Vuust og Esbjerg har spillet sammen i årtier, i mange jazzsammenhænge, men især som DEN DANSKE SALMEDUO. De mange hundrede koncerter har givet duoen et unikt kendskab til hinandens musikalske sprog. Ved koncerten i Sankt Markus kirke vil vi sætte fokus på ” den gode sang” og ” den nordiske tone”. Repertoiret bliver danske højskolesange og salmer, nogle norske og svenske klassikere samt et par af vore egne kompositioner.

I et forsøg på at indkredse den nordiske tone har vi udvalgt nogle sange, de afspejler vores musikalske rødder, og som har stærke tekstlige såvel som musikalske kvaliteter. Men først og fremmest har vi valgt sange, som vi føler os følelsesmæssigt forbundne med – sange, der på én eller anden måde rører os. Dét er forudsætningen for, at vi kan gøre sangenes historie til vores og dermed formidle dem på en troværdig måde. Den kærlighed, vi har til disse sange, vil vi gerne give videre.

CHRISTIAN VUUST( f. 1964) er saxofonist, klarinettist og komponist. Docent ved Det Jyske Musikkonservatorium. Modtog i 2017 Gaffelprisen (Danmarks ældste jazzpris). DNA- nomineret i 2014 for sit album” URBAN HYMNS”. Han har også spillet med Aaron Parks, Peter Laugesen, Pauseland m.fl.

HANS ESBJERG  (f. 1967) er pianist og organist ved Christianskirken i Fredericia. Udgør sammen med Christian Vuust halvdelen af Den Danske Salmeduo. Uddannet ved konservatoriet i Esbjerg og Aarhus.

TORSDAG DEN 6. FEBRUAR

Idéhistoriker og forfatter: Lars Morell: Hvor er ” Norden”?

Ideen om ”Norden” opstod som tema i den politiske og kulturelle debat i tiden omkring grundlovens indførelse i 1849. Siden er ideen langsomt sivet ud af den sociale og politiske debat igen og findes vel kun i kunstlivet i dag. Sjovt nok er det endda mest historikere i Syd- og Mellemeuropa, som har sagt noget væsentligt om det ” nordiske” temperament. Idehistoriker Lars Morell følger i fodsporene på Asger Jorn og Per Kirkeby og prøver at finde det nordiske på de skandinaviske øer – for Jorns vedkommende Gotland og for Kirkebys vedkommende Læsø.

TORSDAG DEN 5. MARTS

FILM: Tredje sæson i træk følger vi traditionen og viser film, nemlig:

CARL TH. DREYER: ORDET             - (tekst: Kaj Munk)

FOTOS TIL SIDEN PÅ VEJ...