Sæson 2020-2021

Torsdage kl. 14.00-16.00 i den store mødesal. Kaffe & kage - samt gratis adgang.

UNDER Tårnet: EFTERÅR 2020- FORÅR 2021: EN FOREDRAGSRÆKKE

INDEN FOR MURENE: DET PRIVATE RUM- I ORD, BILLEDER OG TONER

Torsdag den 3. september: Ph.d. studerende ved Centre for Privacy Studies, Københavns Universitet:

Søren Frank Jensen

DET PRIVATE I KIRKEHISTORIEN

I Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950 står der, at enhver har ret til respekt for sit privatliv, samt at denne ret kan begrænses af hensyn til bl.a. den nationale sikkerhed og den offentlige tryghed. Det private ses altså både som en central rettighed for den enkelte og som en potentiel trussel mod fællesskabet. Tanken om det private som noget, der er livsvigtigt for ethvert menneske, er ikke ny, og det er frygten for, at det private kan være farligt heller ikke. Slet ikke i kirkehistorien. Foredraget skitserer det privates lange historie i Kristendommen, fra ørkenmunke over kirkefædre til reformatorer, og stiller spørgsmålet: hvad er privat, hvor er det private, og hvem har adgang til det private?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 1. oktober: Institutleder, dr.phil. ved Institut for kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet: Per Stounbjerg

AUGUST STRINDBERGS INFERNO (1897)

Private genrer fylder godt i Strindbergs forfatterskab: breve (mere end 22 bind!), dagbog, en hel serie af selvbiografier. Mange romaner bryder næsten skandaløst grænsen mellem privat og offentligt: intime temaer-køn og ægteskab står centralt. Foredraget vil præsentere spillet mellem det allegorisk almene og det overordentlig private i den mærkelige selvbiografiske roman, der ofte regnes for udgangen af Strindbergs største krise og for forfatterskabet vigtigste vendepunkt, INFERNO fra 1897. Flere mente dengang, at det nu definitivt var slået klik for den store forfatter. Som bekendelses- og omvendelsesskrift, helvedesskildring og mystisk traktat er den stadig en af Strindbergs mest fascinerende tekster. Seneste danske udgave er fra 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 5. november: Fhv. sognepræst og forfatter: Lisbeth Smedegaard Andersen

” GÅDEFULD MÅ MAN VÆRE”- et foredrag om maleren Vilhelm Hammershøi og hans inspiration fra Søren Kierkegaard

Vilhelm Hammershøi er en af vores betydeligste billedkunstnere. Hans billeder har altid været anset for at være gådefulde, men holder man dem sammen med dele af Søren Kierkegaards forfatterskab, kastes det et nyt lys ind over både hans figurbilleder og hans kendte interiørbilleder, hvor hustruen Ida ofte er afbildet som en stille, rygvendt skikkelse i den sparsomt møblerede stue.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 3. december: Professor i idehistorie: Hans-Jørgen Schanz

MIN SØNDERJYSKE BARNDOM

Foredraget handler om en opvækst i en lille landsby på det sydlige Als, i den umiddelbare efterkrigstid og frem. Her var der nationale forskelle (også i min familie) store indkomstmæssige forskelle, og i det hele taget, en verden af i går - altså før velfærdsstaten slog igennem.

Foredraget handler også om en opvækst, der gled hen i gennem et par årtier med voldsomme ændringer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 7. januar, 2021: Højskoleærer og pianist: Niels Troldborg

CARL NIELSEN OG DEN NORDISKE TONE- CARL NIELSEN SOM PRIVAT PERSON

Carl Nielsen er for længst udråbt til at være Danmarks nationalkomponistnummer et, og vi kender og elsker alle hans dejlige sange og melodier. Fra ” Jeg ved en lærkerede” til ” Den danske sang er en ung blond pige” har Carl Nielsens sange både beskrevet og præget vores fælles kultur som få andre, og som musikkritiker, filosof og musikpædagog har Carl Nielsen haft enorm indflydelse på musiklivet i Danmark og Skandinavien.

Vi vil i løbet af foredraget komme omkring (og synge) nogle af Carl Nielsens bedste sange, men vi vil også gå i dybden med uddrag af Carl Nielsens større værker, symfonier og koncerter.

Hvem var Carl Nielsen som menneske – i det private liv, sammen med hustruen, billedhuggeren Anne Marie(Carl) Nielsen- hvorfor lyder hans musik, som den gør? Og er der noget særligt ” nordisk” eller ” skandinavisk” i Carl Nielsens musik, og hvad er dette i så fald?

Niels Christian Troldborg er uddannet i Aarhus på Musikvidenskabeligt Institut og ved Det Jyske Musikkonservatorium med debut fra solistklassen under professor John Damgaard. Han har siden sin debut, udover mere almindeligt musikrelateret arbejde som akkompagnatør, klaverpædagog mv. været Højskolelærer, først på Løgumkloster Højskole indtil 2014 og derefter på Højskolen Østersøen i Aabenraa.

Fra foråret 2020 laver han endvidere musikkurser og kulturrejser på Den Sønderjyske Seniorhøjskole i Gram.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 4. februar, 2021: FILM: Ingmar Bergman: HØSTSONATEN

Torsdag den 4. marts, 2021: Museumsinspektør ved Den Hirschsprungske Samling, København og mag. Art. I Kunsthistorie: Camilla Klitgaard Laursen

INTIMITETER I KUNSTEN- FRA DEN DANSKE GULDALDER TIL SKAGENSMALERNE

Hjemmets intime rammer, portrætter af moderen med sine børn og det stille privatliv med hjemmesysler i tyste stuer vinder gradvist frem i dansk billedkunst op gennem 1800-tallet. Hvor billedkunsten tidligere primært var forbeholdt historiske slag, mytologiske scener og storslåede portrætter af royale, kastede guldalderkunsterne nu deres følsomme blik mod det mere nære. Intime studier af en forlovet skitseret i en kunstneres private skitsebog og billeder af borgerskabets trygge familieliv fandt vej ind på lærredet. I slutningen af århundredet møder vi intimiteter, der viste sig at forarge tidens publikum. Som  skagensmaleren Michael Anchers hustruportræt, hvor maleren Anne Ancher ses i døråbningen med sin gravide mave under kjolestoffet, imens andre kunstnere lukker os helt ind i det allermest intime: sovekammeret. Til dette foredrag vil museumsinspektør ved Den Hirschsprungske samling Camilla Klitgaard Laursen, tage jer med på en rejse gennem 100 års dansk kunst fra guldalderen til skagensmalerne.