Højskoleformiddage

øjskoleformiddage er et gratis tilbud til alle. Arrangementerne foregår i Domkirkens hus, Sct. Clemens gård, Kannikegade 12, 1. sal. Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser.

Program: 

  • 09.45 Dørene åbnes. Kaffe og rundstykker (kr. 20,-)
  • 10.15 Fællessang
  • 10.30 Foredrag og samtale
  • 12.00 Afslutning

Program efterår 2020 - forår 2021

Torsdag d. 24. september

Poul Duedahl: Grænseland

Den dansk-tyske landegrænse udgør en stiplet linje på 69 kilometer trukket tværs over landkortet mellem Vadehavet og Flensborg Fjord. Grænselinjen adskiller to forskellige territorier, lovgivninger og retssystemer – og to befolkningers forskellige syn på, hvad der er væsentligt og uvæsentligt. En grænse er nemlig også en mental barriere, og det har i tidens løb ført til blodige kampe om, hvor den skulle gå. Derfor er Danmarks og Tysklands historie tæt sammenflettet med grænselandets.

Foredraget fortæller om grænselandet mellem Danmark og Tyskland fra tiden omkring 1840 og frem. Poul Duedahl tager os med på en rejse fra Hamborg til Kolding og fortæller om de skillelinjer, der har delt områdets indbyggere, og om de veje, der har bundet dem sammen. Om de uoverensstemmelser, som satte spørgsmålstegn ved deres placering, om de krigsuroligheder, som ændrede deres forløb, og om de konsekvenser, som begivenhederne fik for grænselandets befolkning. Lige indtil en folkeafstemning i 1920 fastlagde den nuværende grænselinjes placering.

Poul Duedahl er professor ved historiestudiet på Aalborg Universitet og forfatter til bogen ’Grænseland’, der udkom i forbindelse med TV-serien på DR1 af samme navn.

På grund af corona situationen skal der bestilles billet på nedenstående link:

https://billetto.dk/e/hojskoleformiddag-billetter-475530

 

Højskoleformiddag

Højskoleformiddag med Poul Duedahl: Grænseland

billetto.dk

Torsdag d. 8. oktober

David Trads: Valget i USA

David Trads, som har boet og arbejdet i USA i samlet ti år siden 1984, giver i dette seriøse og underholdende foredrag svar på det helt afgørende spørgsmål: Hvad i alverden sker der i det Amerika, vi troede, vi kendte, og som vi er så fascinerede af? Hvad er det, som Trump kan? Hvad betyder han for Amerika? Hvad tænker hans vælgere? Hvorfor skubber USA under hans ledelse resten af verden, inklusive Danmark, bort? Trads søger svarene med udgangspunkt i sin anmelderroste bog – ’Amerika, hvor er du?’

David Trads er journalist og forfatter

På grund af coronaen skal du bestille billet på nedenstående link:

Torsdag d. 22. oktober

Ole Thomsen: Så klog dog Holberg er – om Holbergs Levnedsbreve

Ludvig Holberg (1684-1754) var en skarp iagttager af menneskenes dårskab – også sin egen.
Ole Thomsen var i knap fyrre år underviser og forsker i klassisk filologi ved Aarhus Universitet. Siden 2008 har han været forfatter, bl.a. af ”Veje til Rom” om antikkens romerske litteratur, og af ”Det Lune Land” om livet på Mols, da der endnu var køer i staldene. I 2018 udkom hans oversættelse af Holbergs latinske selvbiografi. Dette Holberg-værk – 300 festlige, dybsindige sider – vil vi fordybe os i.

Ole Thomsen er dr.phil. emeritus.

På grund af coronaen skal du bestille billet på nedenstående link:

Torsdag d. 19. november

Hans Kjeldsen: Det forunderlige univers

Nysgerrighed og fascination har altid været væsentlige drivkræfter bag vor trang til at undersøge naturen i et forsøg på at forstå sammenhængene i den verden, som omgiver os. Selv i dag rummer universet et utal af spændende gåder - både løste og uløste. Foredraget vil komme ind på, hvad vi finder derude blandt stjernerne og blandt andet omtale Sorte huller og de seneste målinger af disse ekstreme objekter. Foredraget vil også knytte til ved Big Bang, solsystemet og søgning efter planeter omkring andre stjerner. I foredraget vil også indgå en diskussion af hvordan naturvidenskab undersøger verden og hvilken typer af spørgsmål og svar naturvidenskaben rummer. Foredraget vil blive illustreret med en serie af billeder fra det forunderlige univers.

Hans Kjeldsen er professor og astronom på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Torsdag d. 28. januar

Henrik Wivel:  Det glasklare hjerte - L.A. Ring

På baggrund af sin aktuelle kritikerroste succes, biografien ”Det glasklare hjerte” fortæller Henrik Wivel om den kanoniserede maler L. A. Ring. Ring, der levede fra 1854 til 1933, er en af dansk malerkunsts mest fascinerende skikkelser. Karismatisk og karakterfuld som menneske og på en gang krystalklar, suggestiv og gådefuld som kunstner. Ring blev i sin ungdom karakteriseret som "Hæslighedens Apostel", men udviklede sig til en kunstner, der - med en aldrig svækket radikalitet - satte en skønhed i verden uden lige. Ægteskabet i 1896 med hustruen Sigrid fra den kendte Kähler-familie fra virksomheden i Næstved fik blivende betydning for Rings liv og kunstneriske udtryk og hans usvækkede syn, både koloristisk og motivisk. ”Uden naturen kan jeg slet ikke tænke mig en fremtid for malerkunsten”, udtalte L. A. Ring, der er en af de fineste skildrer af det danske landskab under alle årstider. Henrik Wivel viser prægnante eksempler på Rings malerkunst.

Henrik Wivel er dr.phil., kritiker og forfatter til en lang række bøger om billedkunst, litteratur, film, arkitektur og skabende kunstnerisk virksomhed. Flere af dem prisbelønnede, som "Snedronningen. En litterær biografi om Selma Lagerlöf", 1988, 2005 og "Den store stil. Dansk symbolisme og impressionisme omkring år 1900", 1995. Seneste udgivelse er "Det glasklare hjerte. En biografi om L. A. Ring", 2020.

 

 

 

Torsdag d. 25. februar

Katrine Frøkjær Baunvig: Grundtvig. Den levende døde.

 

Fællesskaber har tyngdepunkter. Ofte er det døde mennesker, der hjælper de levende med at finde noget at samles om.  Måske kan man sige, at N.F.S. Grundtvig, som snart har været død i 150 år, hjælper os med at være sammen i dag? Ikke bare samler han os til dette foredrag, men også i alle de miljøer og institutioner, der har ’folke-’ som et præfix (folkeskole, folkekirke og folketing), dyrker man ’den gamle’.

Hvordan man kan se denne dyrkelse komme til udtryk og hvorfor den overhovedet findes, er hovedtemaerne for dette foredrag, hvor vi måske vil forsøge at tale med ham! Under alle omstændigheder er Grundtvig som del af Katrine Frøkjær Baunvigs digitale Grundtvigforskning ved at genopstå som kunstig intelligens – dvs. som såkaldt ’chatbot’.

Katrine Frøkjær Baunvig, lektor og leder af Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet.

 

 

 

Torsdag d. 18. marts

 

Kim Sagild: Kim og Caminoen

 

Siden 2003 har Kim Sagild hvert forår pakket ryksæk og stave. Rejsen er gået til Spanien og Caminoen – Europas ældste pilgrimsrute – hvor endemålet er den store katedral i Santiago de Compostela. Gennem sange skrevet på Caminoen, fotografier og fortællinger kommer publikum tæt på, hvad den 800 km lange Camino kan, og hvilken særdeles vigtig betydning den har for mennesker fra hele den kristne verden.

Kim Sagild er musiker, komponist, producer og projektmager.

 

 

Torsdag d. 15. april

Hans Jørgen Frederiksen: Kirkekunst / kunst i kirken

I dette foredrag præsenteres en række forskelligartede eksempler på inspirerende kirkelige kunstværker fra forskellige perioder og steder fra oldkirken til i dag. Vi vil især interessere os for spørgsmål om, hvad kunsten kan og ikke kan i en kirkelig sammenhæng. Hvad karakteriserer kunst som kunst, og hvad skal kirken med kunsten? Ikke mindst i dag er der øjensynligt meget forskellige holdninger til disse spørgsmål, så det er i høj grad værd at gøre sig overvejelser om kunstens potentialer og begrænsninger.

Hans Jørgen Frederiksen er Lektor emeritus i kunsthistorie ved Aarhus Universitet

 

.
  •