Grundtvigsk forum

Grundtvigsk Forum er en forening med over hundrede år på bagen. Det grundtvigske drejer sig om, at give rum til i fællesskab at fordybe sig og samtale. Og til at overvejede de spørgsmål og problemer tiden rummer. Ikke som en lukket kreds af meningsfæller, men som et forum for åben drøftelse.

Møder og gudstjenester foregår i Sankt Markus Kirkes lokaler. Medlemmer af Grundtvigsk Forum og Studenterkredsen har gensidigt gratis adgang til hinandens møder. Medlemskab koster kr. 150,- om året. Ikke-medlemmer betaler kr. 25,- i mødeafgift. Der er kaffe og brød til møderne.

Program for efteråret kommer i sensommeren.

For yderligere oplysninger kontakt sognepræst Peter Brøndum: pebr@mail.dk og tlf. 86 19 56 21

FOTOS TIL DENNE SIDE PÅ VEJ...