Grundtvigsk forum

Grundtvigsk Forum er en forening med over hundrede år på bagen. Det grundtvigske drejer sig om, at give rum til i fællesskab at fordybe sig og samtale. Og til at overvejede de spørgsmål og problemer tiden rummer. Ikke som en lukket kreds af meningsfæller, men som et forum for åben drøftelse.

Møder og gudstjenester foregår i Sankt Markus Kirkes lokaler. Medlemmer af Grundtvigsk Forum og Studenterkredsen har gensidigt gratis adgang til hinandens møder. Medlemskab koster kr. 150,- om året. Ikke-medlemmer betaler kr. 25,- i mødeafgift. Der er kaffe og brød til møderne.

For yderligere oplysninger kontakt sognepræst Peter Brøndum: pebr@mail.dk og tlf. 86 19 56 21

Program efterår 2020

Grundtvigs verden & Grundtvig i verden ved Anders Holm
Grundtvigs verden & Grundtvig i verden ved Anders Holm

27/10 kl. 19.30: Associate professor, Ph.D Anders Holm:

Vejen til de levendes land – om Grundtvigs opfattelse af kristendommen.

 

Få har digtet så højstemt og udførligt om kirken og troslivets verden som Grundtvig. I hans salmer vokser Guds rige frem som et paradis i ørkenen, næsten som skete det nu og her midt i den syngende menighed. Hans kristendom var imidlertid ikke letkøbt, som det af og til er blevet sagt, men blev vundet gennem svære kampe. Han vidste om nogen af bitter erfaring, at tvivl, håbløshed og isolation hører med til livets gang. Netop derfor indså han, at det er rigtigt, som det står skrevet hos Paulus, at troen hører sammen med håbet og kærligheden. Foredraget handler om Grundtvigs vej gennem kriser, tvivl og angst frem til en stadig større overbevisning om kirken og kristendommen som det svar, ethvert menneske har brug for. Men hvilken kirke og hvilken kristendom lå ham på sinde?   

 

...

 

 

Mens tider skifter med tider ved fhv. valgmenighedspræst Peter Hedegaard

 
Tirsdag den 24. november, kl. 19.30 

En personlig beretning om tiden fra 1977 til 2020 med fokus på Århus teologiens guldalder i 70erne over den narrative teologi og det postmoderne i 80erne til tiden op mod årtusindskiftet. Hvad fik man med, og hvad prægede en videre frem i livet. Hvad var det, der gjorde, at man med Jørgen Bukdahl den ældre stadig kan synge: Drue jeg var, perset jeg blev, vin jeg vel bliver omsider.
Salvador Dali, Persistence
Salvador Dali, Persistence